Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech

 

Eva Břízová, Jan Hradecký, Tomáš Pánek