Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové hardgroundy ve svrchní křídě lokality Čenkov (střední Čechy)

 

Jiří Žítt, Čestmír Nekovařík, Pavel Svoboda