Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nález flóry v terciérních sedimentech u Karlštejna

 

Karel Žák, Vasilis Teodoridis, Jakub Sakala