Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi

 

Miloš René