Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geofyzikální měření radioaktivity hornin a jaderného spadu na Broumovsku

 

Milan Matolín, Karel Dědáček, Stanislav Zabadal