Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Testování vlivu blízkosti tektonických poruch nebo kontaktu hornin na objemovou aktivitu radonu v horninách na území města Brna

 

Jiří Janský