Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Náchylnost svahů k sesouvání v západní části Moravoslezských Beskyd

 

Jan Rybář, Vít Janoš, Tomáš Nýdl