Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mapování svahových deformací na Vsetínsku na listech 25-41-02 Dinotice a 25-32-04 Hošťálková

 

Jan Novotný, Jiří Král