Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Chemické a izotopické složení karbonátů z hydrotermálních žil v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů

 

Zdeněk Losos, Jana Hladíková, Jiří Zimák