Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou

 

Renáta Kadlecová, Oldřich Holásek