Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Několik poznámek k pylové analýze kvartérních sedimentů z Mikulčic na jižní Moravě

 

Eva Břízová, Pavel Havlíček