Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě

 

Jiří Žítt, Luftula Peza, Čestmír Nekovařík