Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Graptolitová společenstva hraničního intervalu klabavského a šáreckého souvrství a jejich prostorového rozšíření (ordovik, pražská pánev)

 

Petr Kraft, Jaroslav Kraft