Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Gastropodové společenstvo na lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)

 

Marie Kopáčová