Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Patologické znaky na exoskeletonech konulárií (spodní paleozoikum, pražská pánev)

 

Zdeňka Brabcová