Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Mikrofaciální analýza hraničního intervalu silur-devon v severovýchodní části pražské pánve

 

Fratišek Vacek