Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží

 

Veronika Štědrá