Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy

 

Radek Mikuláš, Václav Cílek