Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve

 

Radek Mikuláš, Jan Mertlík