Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná

 

Bohdan Kříbek, Karel Žák, Petr Sulovský, Marta Pudilová, Jiří Zimák, Antonín Hájek, Daniel Holeczy