Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)

 

M Konzalová