Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Neovulkanity v okolí Liberce, jejich geofyzikální indikace a regionálně-geologický význam

 

Josef Klomínský, Štěpánka Mrázová, Karel Šalanský