Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geologické mapování na listech Strážnice a Mlýnky

 

Pavel Havlíček, Zdeněk Novák, Lilian Švábenická, Michal Vachek