Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Uloženiny z gravitačních proudů v příbojové facii české křídové pánve

 

Mojmír Eliáš, Přemysl Zelenka