Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Litostratigrafie severomoravského miocénu a jeho litostratigrafická korelace s přilehlým miocénem v Polsku (karpatská předhlubeň)

 

Mojmír Eliáš, Peter Pálenský, Miloš Růžička