Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě)

 

Jiřina Čtyroká, Pavel Čtyroký