Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Tektonické šupiny krystalinika v podslezské jednotce flyšových Karpat

 

Pavel Černý, Arnošt Dudek