Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Křehké porušení devonských vápenců podél očkovského zlomu, Velkolom Čertovy schody

 

Jiří Adamovič