Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Perm na území listu 03-342 Rovensko pod Troskami

 

Vladimír Prouza

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 39–40
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 0.12 MB)