Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vliv vody stékající po povrchu pískovců na mikroreliéf pískovcových skalních útvarů

 

Radek Mikuláš, Jiří Adamovič, Václav Cílek

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 31–35

Celý článek (PDF, 0.59 MB)