Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)

 

Vladislav Rapprich, Zuzana Skácelová, Jan Valenta

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 263–266
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 0.55 MB)