Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A na Červeném vrchu v Praze-Vokovicích

 

Petr Kraft, Petr Budil, Marika Steinová, Tomáš Hroch, Zuzana Tesáryová, Jan Peršín, Radek Mikuláš, Vladislav Kozák

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 20–25
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.83 MB)