Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Dashigou - unikátní ložisko Mo a REE v centrální Číně

 

Jindřich Kynický, Cheng Xu, Anton Chakhmouradian, Hana Cihlářová

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 211–217

Celý článek (PDF, 0.49 MB)