Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Exotické horniny a REE apatitová mineralizace masivu Ulugei Khid v Mongolsku

 

Jindřich Kynický, Anton Chakhmouradian

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 205–210

Celý článek (PDF, 0.45 MB)