Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Křídové sedimenty ve vrtu V 800 Střeleč, jejich petrografie, litostratigrafie a chemostratigrafie

 

Stanislav Čech, Miroslav Rejchrt, Zdeněk Štaffen

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 14–19
Mapové listy: Sobotka (03-34)

Celý článek (PDF, 0.34 MB)