Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží

 

Petra Pacherová, Ivan Barnet, Josef Procházka

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 168–171
Mapové listy: Dvůr Králové (03-44), Jaroměř (13-22), Veselí nad Lužnicí (23-33), Jindřichův Hradec (23-34), Třeboň (33-11)

Celý článek (PDF, 0.19 MB)