Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Petrografie jizerských ortorul na území listu 03-142 Hejnice

 

Štěpánka Mrázová

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 163–167
Mapové listy: Liberec (03-14)

Celý článek (PDF, 0.55 MB)