Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace

 

Josef Klomínský

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 153–157
Mapové listy: Březnice (22-12)

Celý článek (PDF, 0.48 MB)