Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice

 

Ivan Barnet, Petra Pacherová

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 136–140

Celý článek (PDF, 0.22 MB)