Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Praeleda Pfab, 1934 a Praenucula Pfab, 1934 (Bivalvia) z ordoviku pražské pánve

 

Marika Steinová

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 117–119

Celý článek (PDF, 0.13 MB)