Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Ichnologický záznam (vrtavé stopy a bioturbace) jurské transgrese v lomu Hády u Brna

 

Radek Mikuláš, Miroslav Bubík

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 113–116
Mapové listy: Vyškov (24-41)

Celý článek (PDF, 0.38 MB)