Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Pyritizovaná fosilní fauna v motolském souvrství (wenlock) z lomu Kosov u Berouna

 

Michal Mergl, Petr Budil

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 103–108
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 0.25 MB)