Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Diverzita mechovek (Bryozoa) v nejvyšší části králodvorského souvrství (ordovik; svrchní katian) pražské pánve České republiky

 

Michal Mergl

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 100–102
Mapové listy: Praha (12-24)

Celý článek (PDF, 0.21 MB)