Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Historické svahové pohyby v Českém středohoří v záznamech ústeckého regionálního tisku (1856-1902)

 

Pavel Raška, Jakub Dubišar

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 79–82
Mapové listy: Teplice (02-32), Bílina (02-34), Ústí nad Labem (02-41), Litoměřice (02-43)

Celý článek (PDF, 0.15 MB)