Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Sprašová výplň rozsedliny fosilního sesuvu na Radobýlu (okres Litoměřice, severní Čechy) jako zajímavá lokalita pleistocenní fauny

 

Richard Pokorný, Jakub Vrabec

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 74–79
Mapové listy: Litoměřice (02-43)

Celý článek (PDF, 0.23 MB)