Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Chronostratigrafická revize a paleoklimatický význam osypu pod stěnou Martinky (CHKO) v Biosférické rezervaci Pálava

 

Vojen Ložek

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 66–69
Mapové listy: Pohořelice (34-12)

Celý článek (PDF, 0.19 MB)