Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Stratigrafie a malakofauna holocenní výplně jeskyně Pod valem (Zádielská tiesňava, NP Slovenský kras)

 

Vojen Ložek

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 62–65

Celý článek (PDF, 0.19 MB)