Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Strukturní záznam Prokopského skalního defilé a bazální zlíchovský event (spodní devon, střední Čechy)

 

Pavel Röhlich

Zprávy o geologických výzkumech 44, 2011 (ZGV v roce 2010), str. 46–49
Mapové listy: Zbraslav (12-42)

Celý článek (PDF, 0.15 MB)