Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Povariské kalcitové žíly a sedimenty z krasových dutin v Solvayových lomech: příspěvek k upřesnění stáří hydrotermálních procesů v Českém krasu

 

Antonín Zeman, Václav Suchý, Petr Dobeš, Jiří Filip, Petra Hauková

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 149–153
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 3.43 MB)

 

Literatura

Bosák, P. - Cílek, V. - Bednářová, J. (1993): Tertiary Morphogeny and Karstogenesis of the Bohemian Karst. In: Cílek, V., ed.: Krasové sedimenty. Fosilní záznam klimatických oscilací a změn prostředí. - Knih. Čes. speleol. společ. 21, 10-19.

Halavínová, M. (2009): Zdroje, podmínky, mobilizace a migrace fluid v sedimentech pražské pánve během postdiagenetického vývoje. Disertační práce, 94 str. - Přírodověd. fak. Masaryk. univ. Brno.

Kadlec, J. - Jáger, O. - Kočí, A. - Minaříková, D. (1992): Stáří sedimentární jeskyní výplně v Aragonitové jeskyni. - Čes. Kras (Beroun) 17, 16-23.

Melka, K. - Suchý, V. - Zeman, A. - Bosák, P. - Langrová, A. (2000): Halloysite from karst sediments of the Koněprusy area: evidence for acid hydrothermal speleogenesis in the Bohemian Karst, Czech Republic. - Acta Univ. Carol., Geol. 44, 117-124.

Rohlich, P. - Chlupáč, I. (1951): Zbytky mořského cenomanu nad Sv. Janem pod Skalou. - Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd. 110.

Slobodník, M. - Melichar, R. - Hurai, V. - Bakker, R. J. (2012): Litho-stratigraphic effect on Variscan fluid flow within the Prague synform, Barrandian: Evidence based on C, O, Sr isotopes and fluid inclusions. - Mar. Petrol. Geol. 35, 128-138.

Suchý, V. - Heijlen, W. - Sýkorová, I. - Muchez, P. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Šafanda, J. - Zeman, A. (2000): Geochemical study of calcite veins in the Silurian and Devonian of the Barrandian Basin (Czech Republic): evidence for widespread post-Variscan fluid flow in the central part of the Bohemian Massif. - Sedimentary Geol. 131, 201-219.

Suchý, V. - Sýkorová, I. - Dobeš, P. - Machovič, V. - Filip, J. - Zeman, A. - Stejskal, M. (2012): Blackened bioclasts and bituminous impregnations in the Koněprusy Limestone (Lower Devonian), the Barrandian area, Czech Republic: implications for basin analysis. -Facies 58, 759-777.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: Nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. natur. 84, 97-119.

Tyráček, J. - Westway, R. - Bridgland, D. (2004): River terraces of the Vltava and Labe (Elbe) system, Czech Republic, and their implications for the uplift history of the Bohemian Massif. - Proc. Geol. Assoc. 115, 101-124.

Zeman, A. - Suchý, V. - Dobeš, P. - Hladíková, J. - Jačková, I. - Bosák, P. (1997): Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky). - Čes.Kras (Beroun) 23, 33-40.