Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Příspěvek k poznání petrografie, mineralogie a fluidních inkluzí jeskynních sintrů první generace z Koněpruských jeskyní a z některých lokalit v jejich okolí

 

Václav Suchý, Petr Dobeš, Antonín Zeman

Zprávy o geologických výzkumech 47, 2014 (ZGV v roce 2013), str. 140–143
Mapové listy: Beroun (12-41)

Celý článek (PDF, 2.39 MB)

 

Literatura

Bodnar, R. J. (1993): Revised equation and table for determining the freezing point depression of H2O-NaCl solutions. - Geochim. cosmochim. Acta 57, 683-684.

Borisenko, A. S. (1977): Study of salt composition of fluid inclusions in minerals using cryometric technique. - Geol. Geofiz. 8,16-27 (in Russian).

Davis, D. W. - Lowenstein, T. M. - Spencer, R. J. (1990): Meeting behaviour of fluid inclusions in laboratory-grown halite crystals in the system NaCl-H2O, NaCl-KCl H2O, NaCl-MgCl2-H2O, and NaCl-CaCl2-H2O. - Geochim. cosmochim. Acta 57, 683-684.

Folk, R. L. - Asserto, R. (1976): Comparative fabrics of length-slow and length-fast calcite and calcitized aragonite in a Holocene speleothem, Carlsbad Caverns, New Mexico. - J. sed. Petrology 46,486-496.

Folk, R. L. - Chafetz, H. S. - Tiezi, P. A. (1985): Bizarre forms of depositional and diagenetic calcite in hot-spring travertines, Central Italy. In: Schneidermann, N.

Harris, P. M., ed.: Carbonate cements. - Soc. Econ. Paleont. Mineral., Tulsa, 349-369.

Gary, M. O. - Sharp, J. M., Jr. (2006): Volcanogenic karstification in Sistema Zacatón, Mexico. In: Perspectives on karst geomorphology, hydrology, and geochemistry. A tribute volume to Derek C. Ford and William B. White. - Geol. Soc. Amer. Spec. Paper 404, 79-89.

Guo, L. - Riding, R. (1992): Aragonite laminae in hot water travertine crusts, Rapolano Terme, Italy. - Sedimentology 39, 1067-1079.

Jones, B. - Renaut, R. W. - Rosen, M. R. (1996): High-temperature (>90 °C) calcite precipitation at Waikite Hot Springs, North Island, New Zealand. - J. Geol. Soc. 153, 481-496.

Lynne, B. Y. (2013): Siliceous sinter: an early exploration tool and direct link to ageothermal reservoir. In: Proceedings, Thirty-Eight Workshop on Geothermal Reservoir Engineering. February 11-13, 2013, SGP-TR-198. - Stanford Univ., Stanford, California.

Lysenko, V. - Slačík, J. (1977): Příspěvek k sukcesi minerální výplně Koněpruských jeskyní. - Čas. Mineral. Geol. 22, 307-315.

Suchý, V. - Zeman, A. (1999): Hydrotermální původ jeskyní v Českém krasu: nové paradigma. - Acta Mus. Morav., Sci. geol. 84, 97-119.

Tucker, M. E. - Wright, V. P. (1990): Carbonate Sedimentology. - 482 str. Blackwell. Oxford - London.